niedziela, listopada 5

w obronie boga

Ojcze nasz,
który jesteś niemy,
który nie odpowiesz na żadne
wołanie.

Ojcze nasz,
który nic nie widzisz,
który nie patrzysz
nawet na tę ziemię.

Ojcze nasz,
którego nie ma,
którego imienia
nikt nawet nie wzywa.

Musisz wierzyć, żeś jednak jest.
Musisz mieć
nadzieję, że ktoś w Ciebie wierzy.

Jak każdy inny bóg.
Jak każdy
inny szatan.
Jak każdy inny ja.